Polski English Russian German

NewsletterCerkiew Prawosławna pw. śww. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 39, tel. 032 266 07 79

Cerkiew poświęcono w roku 1889, otrzymuje ona   wezwanie Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii - rzymskich męczennic z czasów cesarza Hadriana. Świątynia zbudowana jest z czerwonej cegły i betonu. Nietuzinkową ciekawostką jest czteropiętrowa dzwonnica, umieszczona nad sklepieniem. Fundatorem ośmiu dzwonów staje się Henryk Dietel.

Dębowy ikonostas, czyli ścianę z ikonami, która oddziela miejsce ołtarzowe od miejsca przeznaczonego dla wiernych, wykonuje moskiewski mistrz Lebiediew, a fundatorami tego dzieła stają się bracia Schönowie. Centralna część ikonostasu zawiera ikony Chrystusa, św. Włodzimierza oraz św. Zofii z córkami. Ciekawostką jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, podarowana przez kolejarzy z Częstochowy, jak również piękna ikona przedstawiająca patronki cerkwi ufundowana przez Włodzimierza Diebila. Parafia prawosławna powstaje w roku następnym, 1890.  Urokliwy wystrój wnętrza nie ulega zasadniczym zmianom od ponad wieku.

Umiejscowienie tej świątyni jest nietypowe – nie została zbudowana w prestiżowym miejscu, co więcej umieszczono ją za dworcem kolejowym, poza strukturą ówczesnego centrum miasta – być może dzięki temu jako jedyna z trzech sosnowieckich cerkwi ostała się do dnia dzisiejszego ...
 
Nabożeństwa Wielkiego Tygodnia

Wielki Tydzień / Страстная седмица


9 kwietnia, godz. 17.00 - Wielki Czwartek / Великий четверг - Czytanie 12 Ewangelii / Чтение 12 Евангелии

10 kwietnia, godz. 12.00 Wielki Piątek / Великая пятница - Wyniesienie „Płaszczenicy” / Вынос Плащаницы Спасителя

11 kwietnia, godz. 9.30 Wielka Sobota / Великая суббота - Spowiedź / Исповедь

11 kwietnia, godz. 10.30 Wielka Sobota / Великая суббота - Boska Liturgia św. Bazylego Wielkiego (Po Liturgii święcenie koszyczków - Paschy) / Божественная Литургия св. Василия Великого (После Литургии освящение Пасок)

11 kwietnia, godz. 23.30 Nabożeństwo Wielkanocne / Воскресение Христово - Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa (Po Liturgii święcenie koszyczków - Paschy) / Пасха Христова (После Литургии освящение Пасок)

13 kwietnia, godz 10.30 Poniedziałek Wielkanocny / Пасхальный понедельник - Boska Liturgia św. Jana Złotoustego / Божественная Литургия св. Иоанна Златоустого
pascha


 
Wielki Post

Cerkiew prawosławna od niemal 2000 lal niezmiennie prowadzi człowieka do Boga, pokazując jak odnaleźć go w swoim życiu. Momentem szczególnym dla każdego prawosławnego chrześcijanina jest Wielki Post, który jest czasem, okresem przygotowującym człowieka do Święta-Świąt, Paschy, Wielkanocy. Wszystko, co naucza i o czym mówi Święta Cerkiew Prawosławna ma głęboki sens dla naszego zbawienia. Ma sens zbawczy dla naszej duszy oraz sens terapeutyczny dla naszego ciała. Po okresie świąt Bożego Narodzenia, gdy wspominaliśmy narodzenie Boga. Po Chrzcie Pańskim, kiedy wspominaliśmy chrzest Jezusa Chrystusa w Jordanie, po radosnym okresie kolędowania, weselenia się i radości następuje czas zadumy i refleksji.

To samo wielokrotnie obserwowaliśmy w naszym życiu. Po oczyszczeniu, pokucie, eucharystii (pryczastju) i radości duchowej z nią związanej, szybko następuje niestety grzech. Przypomnijmy sobie, jak lekko, jak radośnie się czujemy gdy wychodzimy z Liturgii, na której przystąpiliśmy do eucharystii. Lecz już za chwilę, czasami już na schodach cerkwi pojawia się zła myśl, która prowadzi do grzechu, a w konsekwencji do upadku człowieka. Okres czystości duchowej jest bardzo cenny i powinniśmy dążyć do maksymalnego jego wydłużenia. By grzech, pokusę jak najdłużej odpychać od siebie. A to, że upadamy? Cóż, … taka jest natura człowieka.Lecz Święta Cerkiew Prawosławna daje nam lekarstwo, panaceum na nasze dolegliwości.

Wielki Post rozpoczyna się w tym roku 23 lutego i będzie trwał do Wielkanocy, która wypada w tym roku 12 kwietnia. Jednak jeszcze wcześniej rozpoczynamy okres przygotowań – od 9 lutego rozpoczynamy tydzień mięsopustny (ostatni tydzień, kiedy spożywa się mięso), od 16 lutego tydzień seropustny, gdy prawosławni ostatni raz spoczywają potrawy i produkty mleczne. W sensie liturgicznym przygotowują nas do tego niedziele przygotowawcze do Wielkiego Postu. Reguły Kościoła Prawosławnego zalecają więc przygotowanie się do postu i święta Paschy Chrystusowej w dwóch sferach życia – od strony cielesnej i duchowej. Z jednej strony, prawosławni w czasie postu ograniczają jedzenie w ogóle, w tym spożywanie niektórych produktów: mięsa, nabiału, często również ryby czy oleju. Z drugiej strony, Kościół zaleca odpowiednie duchowe przygotowanie się do święta Paschy. Właśnie temu duchowemu przygotowaniu ma służyć post cielesny. Podstawą duchowego przygotowywania się do świąt jest intensywna modlitwa, pokuta i spowiedź, a także uczestnictwo w nabożeństwach, które w czasie Wielkiego Postu nabierają szczególnego charakteru.

Idźmy za głosem Cerkwi w tym wyjątkowym okresie, dajmy wytchnienie swojej duszy, przeżyjmy Wielki Post jak naucza nas Cerkiew, słuchajmy jej rad i zaleceń ...

dodajmy, na koniec, że Cerkiew jest bardzo skutecznym lekarzem w duchowych boleściach, lekarzem, który swych "pacjentów" prowadzi z wielkimi sukcesami od dwóch tysięcy lat.


ksiga