Polski English Russian German

NewsletterCerkiew Prawosławna pw. śww. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 39, tel. 032 266 07 79

Cerkiew poświęcono w roku 1889, otrzymuje ona   wezwanie Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii - rzymskich męczennic z czasów cesarza Hadriana. Świątynia zbudowana jest z czerwonej cegły i betonu. Nietuzinkową ciekawostką jest czteropiętrowa dzwonnica, umieszczona nad sklepieniem. Fundatorem ośmiu dzwonów staje się Henryk Dietel.

Dębowy ikonostas, czyli ścianę z ikonami, która oddziela miejsce ołtarzowe od miejsca przeznaczonego dla wiernych, wykonuje moskiewski mistrz Lebiediew, a fundatorami tego dzieła stają się bracia Schönowie. Centralna część ikonostasu zawiera ikony Chrystusa, św. Włodzimierza oraz św. Zofii z córkami. Ciekawostką jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, podarowana przez kolejarzy z Częstochowy, jak również piękna ikona przedstawiająca patronki cerkwi ufundowana przez Włodzimierza Diebila. Parafia prawosławna powstaje w roku następnym, 1890.  Urokliwy wystrój wnętrza nie ulega zasadniczym zmianom od ponad wieku.

Umiejscowienie tej świątyni jest nietypowe – nie została zbudowana w prestiżowym miejscu, co więcej umieszczono ją za dworcem kolejowym, poza strukturą ówczesnego centrum miasta – być może dzięki temu jako jedyna z trzech sosnowieckich cerkwi ostała się do dnia dzisiejszego ...
 
Kolejne spotkanie w ramach cyklu "Sosnowieckie spotkania z Prawosławiem"

O roli i znaczeniu spowiedzi

Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu "Sosnowieckie spotkania z Prawosławiem". Najbliższe spotkanie odbędzie się dnia 19 października. Spotkanie poprowadzi ks. Mikołaj Dziewiatowski a jego tematem będzie "Prawosławne pojmowanie sakramentu spowiedzi”. Na spotkaniu zostanie objaśniona rola i znaczenie spowiedzi w życiu człowieka. Oprócz zaprezentowania prawosławnego nauczania o sakramencie pojednania i pokuty wyjaśnione zostaną także praktyczne elementy spowiedzi.

"Sosnowieckie spotkania z Prawosławiem" to cykl otwartych spotkań przybliżających duchowość i zasady religii Prawosławnej, uczestniczą w nich osoby prawosławne, jak i wyznawcy innych konfesji. Spotkania odbywają się bezpośrednio po Boskiej Liturgii, o godz. 12.30 w sali parafialnej przy sosnowieckiej cerkwi (Sosnowiec, ul. Kilińskiego 35). Jest to unikatowa okazja do poszerzenia swojej wiedzy, dyskusji, a także spędzenia wartościowych chwil w dobrym towarzystwie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, wstęp wolny.


  
Dzieci z Ukrainy - zbiórka środków

Parafia prawosławna w Sosnowcu już 11 października przyjmie grupę dzieci z Ukrainy z terenów objętych wojną. W ramach programu "От семьи к семье” parafia przyjmie grupę dzieci, które będą żyć w naszych rodzinach do 11 listopada. Chcemy zapewnić dzieciom zajęcia o charakterze kulturalno-wychowawczym oraz wsparcie psychologiczne. Sam przyjazd jest formą psychologicznej rehabilitacji dzieci dotniętych koszmarem wojny. Dzieci będą przebywać w rodzinach, gdzie język rosyjski, bądź język ukraiński jest językiem komunikatywnym. W tym czasie ich rodzice będą zajmowali się odbudową swych domów, bądź poszukiwaniem nowej pracy. Wszelkie koszty związane z przebywaniem dzieci na terenie Polski zapewniają prawosławne rodziny przyjmujące oraz Parafia Prawosławna w Sosnowcu (sam przejazd dzieci z Doniecka do Sosnowca to ok. 4 000 zł.).

Dlatego serdecznie prosimy wszystkich o wsparcie finasowe ich przyjazdu. Zebrane środki zostaną przeznaczone na przejazd dzieci oraz ich pobyt na terenie Polski. 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto Parafii Prawosławnej w Sosnowcu, Nr konta: PKO O/Sosnowiec 73 1020 2498 0000 8202 0160 2713 (z dopiskiem: Dzieci z Ukrainy).

Serdeczne Bóg zapłać!

Parafialnym koordynatorem akcji jest Pan Aleksander Kornijczuk, tel. 504 038 025

83706