Polski English Russian German

NewsletterCerkiew Prawosławna pw. śww. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 39, tel. 032 266 07 79

Cerkiew poświęcono w roku 1889, otrzymuje ona   wezwanie Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii - rzymskich męczennic z czasów cesarza Hadriana. Świątynia zbudowana jest z czerwonej cegły i betonu. Nietuzinkową ciekawostką jest czteropiętrowa dzwonnica, umieszczona nad sklepieniem. Fundatorem ośmiu dzwonów staje się Henryk Dietel.

Dębowy ikonostas, czyli ścianę z ikonami, która oddziela miejsce ołtarzowe od miejsca przeznaczonego dla wiernych, wykonuje moskiewski mistrz Lebiediew, a fundatorami tego dzieła stają się bracia Schönowie. Centralna część ikonostasu zawiera ikony Chrystusa, św. Włodzimierza oraz św. Zofii z córkami. Ciekawostką jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, podarowana przez kolejarzy z Częstochowy, jak również piękna ikona przedstawiająca patronki cerkwi ufundowana przez Włodzimierza Diebila. Parafia prawosławna powstaje w roku następnym, 1890.  Urokliwy wystrój wnętrza nie ulega zasadniczym zmianom od ponad wieku.

Umiejscowienie tej świątyni jest nietypowe – nie została zbudowana w prestiżowym miejscu, co więcej umieszczono ją za dworcem kolejowym, poza strukturą ówczesnego centrum miasta – być może dzięki temu jako jedyna z trzech sosnowieckich cerkwi ostała się do dnia dzisiejszego ...
 
Najbliższe nabożeństwa i wydarzenia

Narodzenie Twoje, Chryste Boże nasz, zabłysło światu światłem mądrości:

albowiem wtedy gwiazdom służący zostali przez gwiazdę pouczeni,

aby pokłonili się Tobie, Słońcu prawdy, i Ciebie poznali Światłość z wysokości:

(Troparion święta Bożego Narodzenia)

bo narodzenieNajbliższe nabożeństwa:

21 grudnia 2014 r., godz. 10.30 – niedzielna Liturgia

25 grudnia 2014 r., godz. 10.30 - Nabożeństwo bożonarodzeniowe - Рождество Христово (wg kalendarza gregoriańskiego/по новому стилю)

26 grudnia 2014 r., godz. 10.30 - Nabożeństwo bożonarodzeniowe - Рождество Христово (wg kalendarza gregoriańskiego/по новому стилю)

28 grudnia 2014 r., godz. 10.30 – niedzielna Liturgia

4 stycznia 2015 r., godz. 10.30 – niedzielna Liturgia

7 stycznia 2015 r., godz. 10.30 - Nabożeństwo bożonarodzeniowe - Рождество Христово (wg kalendarza juliańskiego/по старому стилю)

11 stycznia 2015 r., godz. 10.30 – niedzielna Liturgia

18 stycznia 2015 r., godz. 10.30 - Święto Jordanu - Крещение Господне


Najbliższe wydarzenia parafialne:

4 stycznia 2015 r. - Wigilia dla dzieci uczących się w przyparafialnym punkcie katechetycznym.