Polski English Russian German

NewsletterCerkiew Prawosławna pw. śww. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 39, tel. 032 266 07 79

Cerkiew poświęcono w roku 1889, otrzymuje ona   wezwanie Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii - rzymskich męczennic z czasów cesarza Hadriana. Świątynia zbudowana jest z czerwonej cegły i betonu. Nietuzinkową ciekawostką jest czteropiętrowa dzwonnica, umieszczona nad sklepieniem. Fundatorem ośmiu dzwonów staje się Henryk Dietel.

Dębowy ikonostas, czyli ścianę z ikonami, która oddziela miejsce ołtarzowe od miejsca przeznaczonego dla wiernych, wykonuje moskiewski mistrz Lebiediew, a fundatorami tego dzieła stają się bracia Schönowie. Centralna część ikonostasu zawiera ikony Chrystusa, św. Włodzimierza oraz św. Zofii z córkami. Ciekawostką jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, podarowana przez kolejarzy z Częstochowy, jak również piękna ikona przedstawiająca patronki cerkwi ufundowana przez Włodzimierza Diebila. Parafia prawosławna powstaje w roku następnym, 1890.  Urokliwy wystrój wnętrza nie ulega zasadniczym zmianom od ponad wieku.

Umiejscowienie tej świątyni jest nietypowe – nie została zbudowana w prestiżowym miejscu, co więcej umieszczono ją za dworcem kolejowym, poza strukturą ówczesnego centrum miasta – być może dzięki temu jako jedyna z trzech sosnowieckich cerkwi ostała się do dnia dzisiejszego ...
 
Molebien rozpoczynający rok szkolny

6 września po Boskiej Liturgii odbędzie się molebien w intencji wszystkich uczących się i nauczajacych. Tego dnia będziemy prosić i modlić się o siły dla wszystkich uczniów i nauczycieli.

Dodatkowo informujemy, że także w roku szkolnym 2014/2015 Parafia Prawosławna w Sosnowcu będzie prowadzić zajęcia dla naszych prawosławnych uczniów z zakresu religii. Zaprzaszamy wszystkich uczniów na zajęcia, które odbywają się w sali katechetycznej przy parafii.


Obowiązkiem każdego prawosławnego chrześcijanina jest wychowywanie dzieci w wierze, tradycji i kulturze Cerkwi Prawosławnej. Tylko religia prowadzona zgodnie z nauczniem Cerkwi Prawosławnej może dostarczyć dziecku umiejętności i wiadomości niezbędnych do poruszania się po współczesnym świecie. Prawosławni uczniowie nie muszą uczestniczyć  w zajęciach religii w swych szkołach, lecz powinni uczęszczać na zajęcia religii prawosławnej organizowane przez parafię. Objęci nauczniem są uczniowie od przedszkola, aż do ostatniech klas szkoły ponagdimnazjalnej. Uzyskane oceny na zajęciach są potem  wpisywane na świadectwa szkolne.
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z ks. Mikołajem, który prowadzi zajęcia (tel. 600 216 059).