Polski English Russian German

NewsletterCerkiew Prawosławna pw. śww. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec, ul. Kilińskiego 39, tel. 032 266 07 79

Cerkiew poświęcono w roku 1889, otrzymuje ona   wezwanie Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii - rzymskich męczennic z czasów cesarza Hadriana. Świątynia zbudowana jest z czerwonej cegły i betonu. Nietuzinkową ciekawostką jest czteropiętrowa dzwonnica, umieszczona nad sklepieniem. Fundatorem ośmiu dzwonów staje się Henryk Dietel.

Dębowy ikonostas, czyli ścianę z ikonami, która oddziela miejsce ołtarzowe od miejsca przeznaczonego dla wiernych, wykonuje moskiewski mistrz Lebiediew, a fundatorami tego dzieła stają się bracia Schönowie. Centralna część ikonostasu zawiera ikony Chrystusa, św. Włodzimierza oraz św. Zofii z córkami. Ciekawostką jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, podarowana przez kolejarzy z Częstochowy, jak również piękna ikona przedstawiająca patronki cerkwi ufundowana przez Włodzimierza Diebila. Parafia prawosławna powstaje w roku następnym, 1890.  Urokliwy wystrój wnętrza nie ulega zasadniczym zmianom od ponad wieku.

Umiejscowienie tej świątyni jest nietypowe – nie została zbudowana w prestiżowym miejscu, co więcej umieszczono ją za dworcem kolejowym, poza strukturą ówczesnego centrum miasta – być może dzięki temu jako jedyna z trzech sosnowieckich cerkwi ostała się do dnia dzisiejszego ...
 
W sobotę, 16 maja chcemy posprzątać naszą świątynię oraz świetlicę parafialną

Chcemy wsplnie posprzątać naszą świątynie po zimie – wytrzeć kurze, wyprać obrusy, umyć okna, wyczyścić wykładziny, podciąć żywopłot, pomalować ławki wokół cerkwi. Chcemy też posprzątać świetlicę na nasze spotkania parafialne.

Nasza parafia jest niewielką wspólnotą, jest nas mało, dlatego pomoc każdej osoby jest ważna. Mężczyzny, kobiety, osoby starszej, także dzieci. Podczas takich właśnie prac dzieci uczą się dbania o świątynię oraz pielęgnacji swojej wiary i tradycji. Dbanie o Dom Boży - naszą cerkiew jest naszym obowiązkiem. Przeprowadzamy remonty naszych mieszkań, dbamy o porządek i czystość naszych domów, często zaniedbując ten najważniejszy dom - Cerkiew Chrystusową.

Planujemy pracę od godz. 9.00, do godz. 14. Prosimy o zebranie ze sobą narzędzi pracy. Nasze sprzątanie zakończymy wspólnym ogniskiem z poczęstunkiem.

Jeśli pogoda nie będzie sprzyjać, to przesuniemy sprzątanie o tydzień, czyli na 23 maja.

Zapraszamy wszystkich do pomocy 16 maja o godz. 9.00 ! Serdeczne Bóg zapłać.


nietypowy_z_zewnatrz