MOLEBIEN

4 września po Boskiej Liturgii odbędzie się molebien w intencji wszystkich uczących się i nauczających.

Tego dnia będziemy prosić i modlić się o siły dla wszystkich uczniów i nauczycieli.
Dodatkowo informujemy, że także w roku szkolnym 2016/2017 Parafia Prawosławna w Sosnowcu będzie prowadzić zajęcia dla naszych prawosławnych uczniów z zakresu religii. Zapraszamy wszystkich uczniów na zajęcia, które odbywają się w sali katechetycznej przy parafii.

Obowiązkiem każdego prawosławnego chrześcijanina jest wychowywanie dzieci w wierze, tradycji i kulturze Cerkwi Prawosławnej. Tylko religia prowadzona zgodnie z nauczaniem Cerkwi Prawosławnej może dostarczyć dziecku umiejętności i wiadomości niezbędnch do poruszania się po współczesnym świecie. Prawosławni uczniowie nie muszą uczestniczyć w zajęciach religii w swych szkołach, lecz powinni uczęszczać na zajęcia religii prawosławnej organizowane przez parafię. Objęci nauczaniem są uczniowie od przedszkola, aż do ostatnich klas szkoły ponadgimnazjalnej. Uzyskane oceny na zajęciach są potem wpisywane na świadectwa szkolne.

W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszymi duchownymi.

Comments are closed.

Pin It on Pinterest