Ramowy program uroczystości jubileuszowych 130 lat Cerkwi Prawosławnej w Sosnowcu

Ramowy program uroczystości jubileuszowych 130 lat Cerkwi Prawosławnej w Sosnowcu

22.09, godz. 21 - Nocne zwiedzanie Cerkwi Prawosławnej w Sosnowcu, wstęp wolny.

Cerkiew pw. św. św. Wiery Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 39. Szczegóły: Centrum Informacji Miejskiej, Sosnowiec.

26.09 - Otwarcie wystawy prezentującej 130 lat Cerkwi prawosławnej w Sosnowcu. Wystawa będzie miała charakter plenerowy, dostępna będzie w pobliżu sosnowieckiej cerkwi.

27.09, godz. 18 - Zwiedzanie Cerkwi Prawosławnej w Sosnowcu, wstęp wolny.

Cerkiew pw. św. św. Wiery Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 39. Szczegóły: Centrum Informacji Miejskiej, Sosnowiec.

28.09, godz. 17.30 - Nieszpory (Wieczernia) przed świętem Wiary, Nadziei, Luby i matki ich Zofii. Cerkiew pw. św. św. Wiery Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 39.

29.09, godz. 10 - Boska Liturgia z okazji 130 lat Cerkwi prawosławnej w Sosnowcu, z udziałem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego. Cerkiew pw. św. św. Wiery Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 39.

29.09, godz. 16.30 - Koncert jubileuszowy z okazji 130 lat Cerkwi prawosławnej w Sosnowcu, w wykonaniu chóru "Oktoich" z Wrocławia. Bazylika katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 1. Wstęp wolny.

1.10, godz. 18 - Wieczór z ikoną. Dyskusja nt. ikony i współczesnej recepcji ikony w sztuce. W dyskusji wezmą udział: Ks. dr. Mikołaj Dziewiatowski, dr. Zofia Szota, Monika Pawlas-Polańska. Sosnowieckie Centrum Sztuki - Zamek Sielecki.

5.10, godz. 10 - Zwiedzanie Cerkwi Prawosławnej w Sosnowcu, wstęp wolny. Cerkiew pw. św. św. Wiery Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 39. Szczegóły: Centrum Informacji Miejskiej, Sosnowiec.

6.10, godz. 21 - Nocne zwiedzanie Cerkwi Prawosławnej w Sosnowcu, wstęp wolny. Cerkiew pw. św. św. Wiery Nadziei, Luby i Matki ich Zofii w Sosnowcu przy ul. Kilińskiego 39. Szczegóły: Centrum Informacji Miejskiej, Sosnowiec.

30.10 - Ostateczny  termin składania prac w  konkursie plastycznym "Sosnowiecka Cerkiew Prawosławna”. Konkurs jest skierowany do uczniów szkół sosnowieckich.  Szczegóły: Ognisko Pracy Pozaszkolnej,  ul. Grabowa 2,  Sosnowiec.

Obchody odbywają się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Sosnowca - Arkadiusza Chęcińskiego oraz Przewodniczącego Rady Miasta Sosnowca - Mateusza Bochenka.

Comments are closed.