Bielsko-Biała. Pierwsza wizyta Prawosławnego biskupa w historii.

 

Bielsko Biała to miasto na południowym krańcu Polski, stolica regionu Podbeskidzia. Tereny te jako pierwsze w historii zostały schrystianizowane w wyniku akcji misyjnej świętych Braci Cyryla i Metodego, jeszcze przed oficjalnym chrztem Polski. Po długim oczekiwaniu ziemia ta doczekała się Prawosławnej modlitwy, a 12 stycznia pierwszej wizyty Prawosławnego hierarchy w mieście.

Na początku uporządkujmy trochę faktów, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański, przychylił się do inicjatywy rozbudzenia życia religijnego w Bielsku Białej. Biskup Atanazy w grudniu 2017 r. zwrócił się do Jego Ekscelencji Ks. Romana Pindla z prośbą o wyrażenie zgody na odprawianie prawosławnych nabożeństw w Kościele Trójcy Przenajświętszej w Bielsku Białej. 10 marca 2018 r. rozpoczęły się regularne modlitwy, a wkrótce powołano punkt duszpasterski w Bielsku Białej. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie nowego punktu duszpasterskiego został ks. Mikołaj Dziewiatowski z parafii sosnowieckiej. Regularne modlitwy trwają już niemal rok, jednak przyjazd ordynariusza diecezji był wydarzeniem wyjątkowym dla bielskiej wspólnoty prawosławnej..

 

12 stycznia odbył się Prawosławny molebien z akafistem do Przenajświętszej Bogurodzicy. Modlitwie przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański w towarzystwie duchowieństwa parafialnego z Sosnowca oraz Krakowa. Wyjątkowy dzień zebrał liczną, ok. 50 osobową grupę wiernych, Polaków, Ukraińców, Rosjan, Łemków i Ślązaków. Po molebnie zebrani długo śpiewali kolędy. Co ciekawe, były to kolędy w wielu różnych językach, by oddać różnorodność wspólnoty prawosławnej w Bielsku Białej.

Po modlitwie odbyło się spotkanie z biskupem Atanazym. Było to długie, bardzo merytoryczne spotkanie, poruszono kwestie życia duchowego, przybliżono specyfikę duszpasterską wspólnoty. Na spotkaniu wybrano koordynatora punktu duszpasterskiego, został nim Aleksander Kornijczuk z Kóz, któremu będzie pomagała Irena Heruk z Bielska Białej.

Na koniec Bp. Atanazy złożył wizytę u Bp. Romana Pindla, rzymskokatolickiego ordynariusza bielsko-żywieckiego, by podziękować mu za pomoc w otwarciu punktu duszpasterskiego w Bielsku-Białej.

 

Serdecznie dziękuję wszystkim za pomoc przy organizacji punktu duszpasterskiego w Bielsku Białe, a szczególnie ks. Józefowi Oleszkowi, miejscowemu proboszczowi za okazaną gościnę oraz otwartość.

Ks. Mikołaj Dziewiatowski

Fot.: Michał Kuryło

Comments are closed.

Pin It on Pinterest