II Pielgrzymka Piesza Sosnowiec – Święta Góra Grabarka.

II Pielgrzymka Piesza Sosnowiec - Święta Góra Grabarka.

Po raz drugi, z błogosławieństwa naszego biskupa Atanazego organizujemy pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę. W zeszłym roku, po raz pierwszy w historii członkowie sosnowieckiej wspólnoty parafialnej uczestniczyli w zorganizowanej, pieszej pielgrzymce na Świętą Górę Grabarkę.

Założenia są takie, że 14 sierpnia dojeżdżamy z Sosnowca do Hajnówki (samochodami lub pociągiem w zależności od zainteresowania i warunków). Tam po noclegu i Boskiej Liturgii w cerkwi pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w dniu 15 sierpnia dołączamy do pielgrzymki Hajnówka - Święta Góra Grabarka. Pielgrzymka ma charakter pieszy, warunki wyżywienia i noclegów są polowe, proszę zabrać śpiwory lub karimaty. Organizatorzy zapewniają skromne posiłki, noclegi w Cerkwiach, opiekę medyczną, ubezpieczenie i transport bagażów. Po trzech dniach, jeśli Bóg pozwoli, 17 sierpnia dochodzimy na Świętą Górę Grabarkę. Pielgrzymka to wyjątkowy czas duchowego rozwoju, pielgrzymowanie, codzienna Boska Liturgia i modlitwa sprzyjają duchowemu wzrastaniu.

W niedzielę, 28 lipca po Liturgii odbędzie się spotkanie informacyjne na ten temat. Pielgrzymkę prowadzi Ks. Mikołaj Dziewiatowski

Comments are closed.