Komunikat z dnia 24.03.2020

Drodzy Parafianie, Bracia i Siostry!

W dniu 24 marca br., na terenie całego kraju Rada Ministrów RP wprowadziła nowe, zaostrzone zasady związane z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli podczas pandemii Covid-19. Ograniczenia te dotyczą również uczestnictwa w liturgiach i nabożeństwach sprawowanych w naszej parafii oraz innych świątyniach. Zgodnie z decyzją rządu: „W mszy (liturgii - przyp.) lub innym obrzędzie religijnym nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż 5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę."

Całość komunikatu rządowego znajdziemy na stronie: https://www.gov.pl/…/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa…

Są to ograniczenia z pewnością trudne i bolesne dla każdego z nas w okresie Wielkiego Postu. Nabożeństwa będą się odbywały według dotychczasowego Planu Nabożeństw, jednak z zastosowaniem nowych zasad bezpieczeństwa.

Zachęcamy do wytrwałej modlitwy w naszych domach i rodzinach oraz śledzenia transmisji nabożeństw ze świątyń i monasterów w Polsce i poza jej granicami, dostępnych w mediach elektronicznych. Zachęcamy, na przykład w ramach akcji Akatystem w koronawirusa - do codziennego odmawiania Akatystu do Przenajświętszej Bogurodzicy w intencji ustania epidemii, dla uleczenia wszystkich chorych oraz o siły dla walczącego z pandemią personelu medycznego: lekarzy, pielęgniarek i wszystkich służb sanitarnych, ratujących nasze zdrowie i życie w tym trudnym czasie.

Tekst akatystu w języku polskim: https://tinyurl.com/w8p9hu5

Tekst akatystu w języku cerkiewnosłowiańskim: https://tinyurl.com/wuowhe9

Za: Katedralna Parafia Prawosławna w Łodzi.

Comments are closed.