Książka “130 lat Cerkwi Prawosławnej w Sosnowcu”.

Staraniem Parafii Prawosławnej w Sosnowcu została wydana książka pt. "30 lat Cerkwi Prawosławnej w Sosnowcu". Jest to książka składającą się z dwóch części, pierwsza prezentuje eklezjologię i historię Cerkwi prawosławnej z uwzględnieniem czynników kształtujących obecny obraz wspólnot parafialnych Cerkwi prawosławnej w Polsce. Część drugą stanowi monografia parafii prawosławnej w Sosnowcu. Cześć ta powstała na bazie kwerendy archiwalnej Archiwum Akt Nowych, Archiwum Prawosławnej Metropolii Warszawskiej, Archiwum Państwowego w Katowicach i Łodzi oraz innych źródeł historycznych, a także naocznych świadków wydarzeń.
Jest to bardzo wartościowa publikacja, prezentująca losy konkretnej wspólnoty parafialnej na tle dziejów państwa i Cerkwi. Autorem jest proboszcz parafii prawosławnej w Sosnowcu - ks. dr Mikołaj Dziewiatowski.

Comments are closed.