Pierwsza w historii Prawosławna Liturgia sprawowana przez Biskupa w Bielsku Białej.

22 lutego 2020 r. to bardzo ważna data dla Bielska Białej i dla Prawosławnego Punktu duszpasterskiego w Biesku Białej. Tego dnia, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański odprawił w kościele Trójcy Przenajświętszej w Bielsku Białej (ul. Sobieskiego 10 a) Boską Liturgię św. Jana Chryzostoma. Było to pierwsze tego typu wydarzenie w historii miasta i regionu. Liturgia to nabożeństwo podczas którego sprawowany jest sakrament Eucharystii. Liturgia jest najważniejszym nabożeństwem i centrum duchowości Prawosławia. Biskupowi Atanazemu towarzyszyli duchowni diecezji łódzko-poznańskiej, ks. mitrat Mirosław Drabiuk, ks. mitrat Sergiusz Dziewiatowski, ks. Mikołaj Dziewiatowski oraz hierodiakon Aleksander (Mokriszczew). Podczas Liturgii śpiewał chór parafii prawosławnej w Sosnowcu.

Wyjątkowy dzień zebrał liczną grupę wiernych z Bielska-Białej i okolic. Biskup Atanazy w swoim słowie odniósł się do zbliżającego się okresu Wielkiego Postu, tłumacząc sens duchowych zmagań tzw. okresu przedpościa. Poza cielesnym aspektem Wielkiego Postu (wstrzemięźliwość pokarmowa, wyrzeczenia) apelował o zintensyfikowanie wewnętrznych zmagań duchowych w czasie postu. Biskup Atanazy przypomniał, że ogromna rolę w tych zmaganiach pełni modlitwa. Chrześcijanin nigdy nie powinien jej porzucać.
Biskup Atanazy z wielką radością przyjął fakt rozwoju duchowego wspólnoty w Bielsku Białej. Złożył na ręce ks. prof. Józefa Budniaka z Kościoła rzymskokatolickiego podziękowania dla Biskupa Romana Pindla za gościnę, przekazując mu w prezencie ikonę Chrystusa Zbawiciela i Matki Bożej. Prezydenta Miasta, Jarosława Klimaszewskiego reprezentował jego Zastępca, Adam Ruśniak, który w bardzo ciepłych słowach mówił o rozwoju prawosławnego życia religijnego w Bielsku Białej. Na koniec modlitewnego spotkania Biskup Atanazy nagrodził także miejscowego proboszcza, ks. Józefa Oleszko ikoną Chrystusa Zbawiciela oraz Bogurodzicy, dziękując mu za otwartość i wszelką okazaną pomoc. Podobny zaszczyt otrzymali Prezydent Adam Ruśniak oraz miejscowy koordynator prawosławny Aleksander Kornijczuk.

Po modlitwie odbyło się spotkanie, podczas którego omówiono dalsze plany rozwoju Prawosławia w Bielsku Białej. Prawosławny Punkt Duszpasterski w Bielsku Białej wszedł w trzeci rok swojej działalności, jednak przyjazd ordynariusza diecezji i wspólna modlitwa eucharystyczna był wydarzeniem wyjątkowym dla bielskiej wspólnoty prawosławnej.

ks. Mikołaj Dziewiatowski
Fot.: Michał Kuryło

Uwaga: Następna modlitwa w Bielsku Białej odbędzie się 7 marca o godz. 10.00

Comments are closed.