Początek Roku Szkolnego

Zapraszamy w najbliższą niedzielę, 2 września na molebien z okazji rozpoczęcia nauki przez uczniów. Molebien będzie odprawiony bezpośrednio po Boskiej Liturgii.

Przypominamy, że przy Parafii działa Punkt Katechetyczny w którym organizowane są lekcje religii dla uczniów wyznania prawosławnego. Uczymy dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i średnich. Zajęcia są bezpłatne. Obowiązkiem rodziców jest wychowanie swych dzieci w wierze prawosławnej i dołożenie wszelkich starań, by dziecko wyrosło na dobrego prawosławnego człowieka.

Osobą odpowiedzialną za nauczanie jest ks. Mikołaj Dziewiatowski - tel. 600 216 059

Comments are closed.