Wybory Nowej Rady Parafialnej

17 marca 2019 r. po Boskiej Liturgii przeprowadzono wybory nowej Rady Parafialnej w Parafii Prawosławnej w Sosnowcu.

Wybrano nową Radę Parafialną w składzie:

Starosta Cerkiewny - Michał Bandzarewicz

Zastępca - Zbigniew Masny

Skarbnik - Anton Prokhoda

Członek (przedstawiciel punktu duszpasterskiego w Bielsku Białej) - Aleksander Kornijczuk

 

Komisja Rewizyjna:

Anna Bordo

Lidia Jodłowska

Parafianie wraz z proboszczem serdecznie podziękowali Pani Annie Bordo za 3 lata przewodniczenia Radzie.

W wyborach uczestniczył ks. mitrat Mirosław Drabiuk, który zapoznał zebranych ze strukturą Rady Parafialnej oraz przybliżył prawa i obowiązki członków Rady.

Comments are closed.