Kontakt


Kontakt

Cerkiew Prawosławna pw. śww. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu
41-200 Sosnowiec
ul. Kilińskiego 39

Tel.: 32 266 07 79
E-mail: parafia@sosnowiec.cerkiew.pl

Nr konta: PKO O/Sosnowiec
73 1020 2498 0000 8202 0160 2713

NAPISZ DO NAS