Parafia

świątynia parafialna.
Należy do dekanatu Kraków diecezji łódzko-poznańskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

Św. Zofia była wdową wywodzącą się z możnego rodu, zamieszkiwała wschodnią część cesarstwa rzymskiego w II w. n.e. Przybyła ona do Rzymu wraz z trzema córkami, które nosiły greckie imiona — Pistis (Wiara), Elpis (Nadzieja) i Agape (Miłość). Matka i córki przyjęły w Rzymie chrzest.
 
Namiestnik Antioch wezwał świętą Zofię, by złożyła ofiarę kadzidła na ołtarzu bogini Diany. Kiedy zaś ta stanowczo odmówiła, wyprowadzono jej nieletnie dzieci i poddano na oczach matki wyszukanym torturom, doprowadzając do śmierci.
Nie załamało to wszakże bohaterskiej matki, która nie chciała się wyrzec Chrystusa.
 
Zdumiony namiestnik takim męstwem miał św. Zofię pozostawić przy życiu. Ta jednak zmarła z boleści za córkami, kiedy przez trzy dni opłakiwała córki na ich mogile.
 
Cerkiew jest obiektem zabytkowym, udostępnionym do zwiedzania w każdą niedzielę i święta przed nabożeństwem - od godz. 9.30 do godz. 10.30.
Grupy zorganizowane mogę umówić się indywidualnie na zwiedzanie obiektu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w kancelarii parafialnej (032 2660779).
Na terenie obiektu znajduje się mini ścieżka edukacyjna Prawosławne dziedzictwo.
Zachęcamy do wirtualnego spaceru po cerkwi, spacer dostępny pod tym adresem.
 
Parafia Prawosławna w Sosnowcu wraz z Instytutem Dialogu Społecznego poszukuje wszelkich dokumentów i informacji na temat sosnowieckich cerkwi:
Cerkwi św. Wiery, Nadziei, Luby i Matki ich Zofii (Sosnowiec, ul. Kilińskiego).
Cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Sosnowcu (okolice dzisiejszego liceum im. E. Plater; cerkiew nie zachowała się do naszych czasów)
Cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Sosnowcu - Maczkach (dawniej Granica; cerkiew nie zachowała się do naszych czasów)
Poszukujemy wszelkie archiwalne zdjęcia, plany i dokumenty, wdzięczni będziemy również za wszelkie wskazówki i informacje dotyczące w/w tematu.

 
 
 
 
 

null

Parafia Prawosławna pw. śww. Wiery, Nadziei, Luby i matki ich Zofii w Sosnowcu

Parafia powstała 28 listopada 1889 roku, kiedy nastąpiło uroczyste poświęcenie nowej cerkwi – pod wezwaniem św. św. Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii. Dzisiaj jest jedyną świątynią Prawosławną w całej aglomeracji śląskiej. Teren parafii jest bardzo rozległy, obejmuje aglomeracje śląską, rybnicką, Śląsk cieszyński i wschodnią Opolszczyznę. W naszej parafii spotykają się różne narody i odmienne tradycje, słyszymy tu wiele języków, nasza wspólnota jest domem dla Polaków, Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Łemków, czy też Greków.
Wezwanie Wiery, Nadziei, Luby i ich matki Zofii - rzymskich męczennic z czasów cesarza Hadriana. Świątynia zbudowana jest z czerwonej cegły i betonu. Nietuzinkową ciekawostką jest czteropiętrowa dzwonnica, umieszczona nad sklepieniem. Fundatorem ośmiu dzwonów staje się Henryk Dietel. Umiejscowienie tej świątyni jest nietypowe Nie została zbudowana w prestiżowym miejscu, co więcej umieszczono ją za dworcem kolejowym, poza strukturą ówczesnego centrum miasta – być może dzięki temu jako jedyna z trzech sosnowieckich cerkwi ostała się do dnia dzisiejszego ...

null

Dębowy ikonostas, czyli ścianę z ikonami, która oddziela miejsce ołtarzowe od miejsca przeznaczonego dla wiernych, wykonuje moskiewski mistrz Lebiediew, a fundatorami tego dzieła stają się bracia Schönowie. Centralna część ikonostasu zawiera ikony Chrystusa, św. Włodzimierza oraz św. Zofii z córkami. Ciekawostką jest ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, podarowana przez kolejarzy z Częstochowy, jak również piękna ikona przedstawiająca patronki cerkwi ufundowana przez Włodzimierza Diebila. Parafia prawosławna powstaje w roku następnym, 1890. Urokliwy wystrój wnętrza nie ulega zasadniczym zmianom od ponad wieku.