Kler

OBECNY PROBOSZCZ
KS. DR MIKOŁAJ DZIEWIATOWSKI

Ukończył Socjologię oraz Zarządzanie na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowe studia z zakresu Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku, a także studia doktoranckie w zakresie Teologii Porównawczej – Edukacji i Dialogu Ekumenicznego na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Niesie posługę w sosnowieckiej parafii od 2012 r. 1 września 2018 r. powierzono mu obowiązki proboszcza parafii prawosławnej w Sosnowcu, a także kapelana Służby Więziennej.


BYŁY PROBOSZCZ SOSNOWIECKIEJ PARAFII W LATACH 1979-2018.

KS. MITRAT PŁK SERGIUSZ DZIEWIATOWSKI

Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie z tytułem magistra w roku 1973.
Proboszczem parafii w Sosnowcu był w latach 1979-2018, dodatkowo w okresie 2004-2018 dziekan krakowski.
W latach 1994 – 2004 pełnił służbę w Wojsku Polskim w stopniu pułkownika, na stanowisku dziekana Pomorskiego Okręgu Wojskowego.

Pin It on Pinterest