Plan Nabożeństw

Plan NabożeństwРозклад Богослужінь
Расписание Богослужений
03.11, Sobota o 17:30
- Modlitwa za zmarłych - Panichida
oraz Wieczernia

03.11, Субота о 17:30
- Молитва за покійних - Панахида
i Вечірня

03.11, Суббота в 17:30 - Молитва за усопших - Панахида
и Вечерня

04.11, Niedziela o 10:00
- Boska Liturgia
04.11, Неділя о 10:00
- Божественна Літургія

04.11, Воскресенье в 10:00
- Божественная Литургия

10.11, Sobota o 10:00
- Molebien w Bielsku - Białej
Modlitwa w Bielsku Białej odbywa się w kościele katolickim przy ul. Sobieskiego 10a.
Po modlitwie odbędzie się spotkanie przy kawie.

10.11, Субота о 10:00
- Молебєєн в Bielsko - Biała
Молитва в Bielsko-Biała проходить у католицькому костелі на вул. Sobieskiego 10a
Після молитви відбудеться зустріч за чашкою кави.

10.11, Суббота в 10:30 - Молебиен в Bielsko - Biała
Молитва в Bielsko-Biała проходит в католическом костелe на ул. Sobieskiego 10 a
После молитвы состоится встреча за чашкой кофе.

10.11, Sobota o 17:30
- Wieczernia

10.11, Субота о 17:30
- Вечірня

10.11, Суббота в 17:30 - Вечерня

11.11, Niedziela o 10:00
- Boska Liturgia

11.11, Неділя о 10:00
- Божественна Літургія

11.11, Воскресенье в 10:00
- Божественная Литургия

17.11, Sobota o 09:30
- Sprzątanie świątyni i terenu cerkiewnego
17.11, Субота о 9:30
- Прибирання у церкві та на території храму
17.11, Суббота в 9:30
- Уборка церкви и церковной площади
17.11, Sobota o 17:30
- Wieczernia

17.11, Субота о 17:30
- Вечірня

17.11, Суббота в 17:30 - Вечерня

18.11, Niedziela o 10:00
- Boska Liturgia
Po modlitwie odbędzie się spotkanie przy kawie.
Temat spotkania: Obrzędy pogrzebowe i życie pozagrobowe.

18.11, Неділя о 10:00
- Божественна Літургія
Після молитви відбудеться зустріч за чашкою кави.
Тема зустрічі: Похоронні обряди і загробне життя.

18.11, Воскресенье в 10:00
- Божественная Литургия
После молитвы состоится встреча за чашкой кофе.
Тема встречи: Похоронные обряды и загробная жизнь.

24.11, Sobota o 09:30
- Sprzątanie świątyni i terenu cerkiewnego.

24.11, Субота о 9:30
- Прибирання у церкві та на території храму.

24.11, Суббота в 9:30
- Уборка церкви и церковной площади.

24.11, Sobota -
Nabożeństwa nie będzie, 100 lecie parafii w Krakowie

24.11, Субота - Богослужіння не буде

24.11, Суббота - Богослужения не будет

25.11, Niedziela o 10:00
- Boska Liturgia.

25.11 Неділя о 10:00
- Божественна Літургія.

25.11, Воскресенье в 10:00
- Божественная Литургия.

Spowiedź odbywasię w sobotę, po Wieczerni lub w niedzielę o godz. 09:30Сповідь відбувається в суботу, після Вечірньої або у неділю о 09:30Исповедь происходит в субботу, после Вечерни или в воскресенье в 09:30

Pin It on Pinterest