Plan Nabożeństw

Plan Nabożeństw Расписание Богослужений Розклад Богослужінь

08.04, Środa

o 10:00 - Molebien pokutny o powstrzymanie epidemii oraz za wszystkich chorujących i cierpiących.

08.04, Среда

в 10:00 - Покаянный молебен о прекращении эпидемии и за всех больных и страдающих.

08.04, Середа

о 10:00 - Спокутний молебінь про зупинення епідемії і за всіх хворих і страждаючих.

09.04, Czwartek

o 10:00 - Molebien pokutny o powstrzymanie epidemii oraz za wszystkich chorujących i cierpiących.

09.04, Четверг

в 10:00 - Покаянный молебен о прекращении эпидемии и за всех больных и страдающих.

09.04, Четвер

о 10:00 - Спокутний молебінь про зупинення епідемії і за всіх хворих і страждаючих.

10.04, Piątek

o 10:00 - Molebien pokutny o powstrzymanie epidemii oraz za wszystkich chorujących i cierpiących.

10.04, Пятница

в 10:00 - Покаянный молебен о прекращении эпидемии и за всех больных и страдающих.

10.04, П'ятниця

о 10:00 - Спокутний молебінь про зупинення епідемії і за всіх хворих і страждаючих.

11.04, Sobota

o 10:00 - Molebien pokutny o powstrzymanie epidemii oraz za wszystkich chorujących i cierpiących.

11.04, Суббота

в 10:00 - Покаянный молебен о прекращении эпидемии и за всех больных и страдающих.

11.04, Субота

о 10:00 - Спокутний молебінь про зупинення епідемії і за всіх хворих і страждаючих.

11.04, Sobota

o 17:30 - Wieczernia.

 

 

11.04, Суббота

в 17:30 - Вечерня.

11.04, Субота

о 17:30 - Вечірня.

 

 

12.04, Niedziela

o 10:00 - Boska Liturgia

12.04, Воскресенье

в 10:00 - Божественная Литургия

12.04, Неділя

о 10:00 - Божественна Літургія

13.04, Poniedziałek

o 10:00 - Molebien pokutny o powstrzymanie epidemii oraz za wszystkich chorujących i cierpiących.

13.04, Понедельник

в 10:00 - Покаянный молебен о прекращении эпидемии и за всех больных и страдающих.

13.04, Понеділок

о 10:00 - Спокутний молебінь про зупинення епідемії і за всіх хворих і страждаючих.

14.04, Wtorek

o 10:00 - Molebien pokutny o powstrzymanie epidemii oraz za wszystkich chorujących i cierpiących.

14.04, Вторник

в 10:00 - Покаянный молебен о прекращении эпидемии и за всех больных и страдающих.

14.04, Вівторок

о 10:00 - Спокутний молебінь про зупинення епідемії і за всіх хворих і страждаючих.

 

 

 

Najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Cerkwi prawosławnej w Sosnowcu w nowej sytuacji epidemiologicznej:

- Wszystkie nabożeństwa Cerkiewne odbywają się nadal, jednak z zachowaniem nowych zasad. W Cerkwi może znajdować się maksymalnie 5 osób (poza cerkiewną służbą). Podczas pobyty w Cerkwi proszę zachować bezpieczeństwo i środki higieny. Przy wejściu do Cerkwi wystawiony jest płyn do dezynfekcji.

- Od poniedziałku, do soboty, o godz. 10.00 odbywa się w Cerkwi Molebien pokutny o powstrzymanie epidemii oraz za wszystkich chorujących i cierpiących. Po molebnie można przystąpić do sakramentu Spowiedzi i Eucharystii.

- Sobotnie wieczernie odbywają się przy zachowaniu obowiązujących zasad (udział maksymalnie 5 osób poza cerkiewną służbą).

- Niedzielne Liturgie będą odbywały się w praktyce przy zamkniętych drzwiach. Od godz. 9.45 będzie można wejść w grupach 5 osobowych do Cerkwi by pomodlić się i postawić świeczkę.

- Prosimy o zrozumienie tej trudnej sytuacji i intensywną modlitwę w domu. Zachęcamy do wysyłania swoich zapisek z imionami osób za których chcemy się pomodlić drogą elektroniczną.

Информация первостепенной важности касательно функционирования Православной Церкви в Сосновце в новой эпидемиологической ситуации:

- Все Церковные богослужения будут происходить и дальше, но с выполнением новых мер. В Церкви может находиться не более 5 человек (помимо церковнослужителей). Во время пребывания в Церкви необходимо придерживаться мер безопасности и гигиены. При входе в храм есть дезинфицирующее средство.

- С понедельника по субботу в 10:00 будет служиться Церковный покаянный молебен о прекращении эпидемии и за всех болящих и страдающих. После молебна можно приступить к Таинству Исповеди и Евхаристии.

- Субботние вечерни будут служиться с выполнением вынужденных мер (при участии не более 5 человек помимо церковнослужителей).

- Воскресная Литургия на практике будет служиться при закрытых дверях. С 9:45 можно будет входить в Церковь группами не более 5 человек для того, чтобы помолиться и поставить свечи.

- Просим отнестись с пониманием в данной возникшей сложной ситуации и усилить домашнюю молитву. Рекомендуем высылать свои записки с именами тех, о которых хотели бы помолиться, в электронном виде.

Найважливіша інформація щодо функціонування православної Церкви в Сосновцу в новій епідеміологічної ситуації:

- Всі церковні богослужіння відбуватимуться і далі, але з виконанням нових заходів. У церкві може перебувати не більше 5 осіб (окрім церковнослужителів). Під час перебування в церкві необхідно дотримуватися заходів безпеки та гігієни. При вході в храм є дезинфікуючий засіб.

- Од понеділка до суботи о 10:00 одбиватиметься церковний спокутний молебінь про припинення епідемії і за всіх хворих і тих, що страждають. Після молебня можна приступити до таїнства Сповіді та Євхаристії.

- Суботні вечірні одбиватимуться з виконанням вимушених заходів (за участю не більше ніж 5 осіб окрім церковнослужителів).

- Недільна Літургія на практиці одбиватиметься за замкненими дверями. Од 9:45 можна буде входити до церкви групами не більше 5 осіб для того, щоб помолитися і поставити свічки.

- Просимо поставитися з розумінням в цій складній ситуації і посилити домашню молитву. Рекомендуємо висилати ваші записки з іменами тих, про КОГО ви хотіли б помолитися, в електронному вигляді.
   

 

Spowiedź w naszej parafii odbywa się w sobotę, po Wieczerni lub w niedzielę o godz. 09:30 - 10:00, a także na nabożeństwach porannych od poniedziałku do soboty.

Исповедь происходит в субботу, после  Вечерни или в воскресенье в 09:30 - 10:00, а также на утренних службах с понедельника по субботу. Сповідь відбувається в суботу, після Вечірньої або у неділю о 09:30 - 10:00, а також на ранкових службах з понеділка по суботу.