PL RU UA EN

Kler

Proboszcz
ks. Mitrat płk Sergiusz Dziewiatowski

Ukończył Chrześcijańską Akademię Teologiczną w Warszawie z tytułem magistra w roku 1973.
Proboszczem parafii w Sosnowcu jest od stycznia 1979 do dnia dzisiejszego.
Od 1980 roku zastępca dziekana krakowskiego, a od roku 2004 dziekan krakowski.
W latach 1994 – 2004 kapelan Wojska Polskiego w stopniu pułkownika na stanowisku dziekana Pomorskiego Okręgu Wojskowego.
Wiceprzewodniczący Śląskiego Oddziału Polskiej Rady Ekumenicznej.

 
 
 
 
 
 

Wikariusz
ks. dr Mikołaj Dziewiatowski

Ukończył Socjologię oraz Zarządzanie na Uniwersytecie Śląskim oraz podyplomowe studia z zakresu Teologii Prawosławnej na Uniwersytecie w Białymstoku, a także studia doktoranckie w zakresie Teologii Porównawczej – Edukacji i Dialogu Ekumenicznego na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Posługę niesie w sosnowieckiej parafi od 2012 r.

Pin It on Pinterest