PL RU UA EN

Prawosławie

Cerkiew prawosławna ma swój początek w dniu Pięćdziesiątnicy, w chwili zstąpienia Ducha Świętego na Apostołów. W dniu Pięćdziesiątnicy Apostołowie zaczęli głosić naukę Chrystusa licznie zebranym ludziom, a tym samym rozpoczęli swoją działalność misyjną. Kościół prawosławny jest przedłużeniem wspólnoty, która narodziła się w dniu Pięćdziesiątnicy przez zstąpienie Ducha Świętego. Jest bezpośrednim kontynuatorem Kościoła czasów apostolskich. W prawosławiu jedność Kościoła może być rozumiana dwojako: teologicznie i prawno-kanonicznie. Jedność Kościoła w aspekcie teologicznym to wyznawanie jednej wiary, jednej doktryny, która została sformułowana wspólnotowo na pierwszych siedmiu soborach powszechnych. Eklezjologia prawosławna w myśl nauczania św. Pawła widzi Kościół jako jedną całość złożoną z wzajemnie związanych części. Apostoł Paweł nazywa Kościół „Ciałem Chrystusowym” i porównuje go do żywego organizmu, którego głową jest Chrystus. Kościół prawosławny składa się z autokefalicznych, autonomicznych Kościołów lokalnych, które dopiero wspólnie tworzą pełnię (pleromę). Jedność Kościoła znajduje wyraz zewnętrzny we wspólnym sprawowaniu Eucharystii. Jedność Kościoła prawosławnego w rozumieniu prawno-kanonicznym polega na przestrzeganiu wszystkich kanonów przyjętych przez siedem soborów powszechnych. Kościoły przestrzegające tego modelu jedności są uznawane za równe sobie Kościoły lokalne. Doktryna prawosławia opiera się na przekazach ojców Kościoła oraz dekretach siedmiu pierwszych soborów powszechnych, mających znaczenie równorzędne z Pismem Świętym, a więc są w nim autorytetem absolutnym. Kościół prawosławny uznaje za swoje zadanie odczytywać, przeżywać i przekazywać tradycję chrześcijańską bez uszczerbku. W prawosławiu dominuje teologia apofetyczna, głosząca, że Boga nie da pojąć się rozumowo i pojęciowo, można go jedynie odczuwać.

Osoby zainteresowane poznawaniem Prawosławia zachęcamy do kontaktu z duchownymi.

Pin It on Pinterest