PL RU UA EN

Święto Chrztu Pańskiego rozpoczyna okres kolędy i święcenia mieszkań w naszej parafii

 

Święto Chrztu Pańskiego rozpoczyna okres kolędy i święcenia mieszkań w naszej parafii

Każdy kto chce by jego dom odwiedził kapłan prawosławny - ks. Mikołaj Dziewiatowski, proszony jest o wpisanie swojego telefonu i adresu na listę, która znajduje się w sosnowieckiej cerkwi lub wysłał maila na adres parafia@sosnowiec.cerkiew.pl

Z każdą osobą, która ma takie życzenie zostanie umówiony termin i godzina wizyty drogą telefoniczną.

Święto Chrztu Pańskiego nazywane jest także Epifanią czyli Objawieniem Pańskim, nawiązując do ukazania się Trójcy Świętej podczas chrztu Jezusa nad rzeką Jordan. Od dnia święta Jordanu duchowni prawosławni zaczynają odwiedzać wiernych w ich domach. Modlą się z nimi, błogosławią domostwa, kropiąc je poświęconą podczas Objawienia Pańskiego wodą. Święcąc mieszkanie i dom, kapłan poprzez modlitwę przywołuje Ducha Świętego i wypędza złe duchy z tego pomieszczenia. Zostaje ono wyświęcone i poświęcone Bogu i znajduje się pod Jego opieką.
Święto Chrztu Pańskiego korzeniami swymi sięga czasów starożytnych, gdzie zwane było świętem Epifanii (z grec. epifaneia - ukazanie, objawienie boskości).

Comments are closed.

Pin It on Pinterest