Zagłębiowska Wieża Babel - rzecz o mniejszościach narodowych i religijnych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

Zagłębie Dąbrowskie jako region uformowało się w XIX wieku, region ten w wieku XIX i XX bardzo dynamicznie rozwijał się za sprawą industrializacji. Od samego początku był tworzony przez ludzi różnych kultur, religii i narodowości. Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie żyli wspólnie, pracowali i żenili się przez pokolenia, tworząc unikatowe społeczeństwo - swoistą Zagłębiowską Wieżę Babel. Na wykładzie przyjrzymy się każdej grupie i zrekonstruujemy jej losy oraz przedstawimy specyfikę każdej z nich.

Dr ks. Mikołaj Dziewiatowski, ( Wikariusz )

Pin It on Pinterest